Перелік доповідей 6-ї міжнародної конференції, рекомендованих до публікації в науково-практичному журналі Національної академії наук України «Космічна наука і технологія»

1. «Оптимізація дротикоподібної частини, що розганяється, ракети для досягнення максимальної висоти на прикладі ракети-носія калібру 120 мм» Флорин Мінгіряну Румунське космічне агентство (м. Бухарест, Румунія)

2. «Числовий метод визначення несучої здатності оболонкових ракетних конструкцій змінної жорсткості» Кравцов В.І. Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)

3. «Динамічний напружено-деформований стан елементів пристрою відокремлення обтічника» Зайцев Б.П. Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгірного НАН України (м. Харків)

4. «Вплив вирізів на міцність циліндричних відсіків ракет-носіїв під час непружного деформування матеріалу» Гудрамович В.С. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ (м. Дніпро, Україна)

5. «Оцінювання вартісних показників ракет-носіїв під час використання багаторазового першого ступеня» Пишнєв В.М. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

6. «Числове моделювання надзвукового обтікання ракет-носіїв, оснащених тонкими органами керування і стабілізації» Галинський В.П. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ (м. Дніпро, Україна)

7. «Особливості ПГС під час використання пари КП «кисень-метан» Михальчишин Р.В. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

8. «Науковий космічний проект «КЛАСТЕРІОН» з використанням кластера супутників YUZHSAT» Лізунов Г.В. Інститут космічних досліджень НАНУ і ДКАУ (м. Київ, Україна)

9. «Особливості розрахунку температурних деформацій оптичного корисного навантаження з композиційних матеріалів» Кушніренко С.І. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

10. «Реконфігурована діагностична модель комплексу керування космічного апарата» Прокопчук Ю.О. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ (м. Дніпро, Україна)

11. «Міні-магнітосфера як засіб керування космічним апаратом в іоносфері Землі» Шувалов В.О. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ (м. Дніпро, Україна)

12. ««Особливості математичного моделювання низькочастотної динаміки маршового РРД з допалюванням генераторного газу під час його запуску» Долгополов С.І. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ (м. Дніпро, Україна)

13. «Особливості розв’язання систем нелінійних рівнянь для математичного моделювання статичних процесів, настроювання і синтезу схем рідинних ракетних двигунів» Сидоренко М.В. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

14. «Визначення проектних параметрів запальника РДТП методами числового моделювання» Бучарський В.Л. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара (м. Дніпро, Україна)

15. «Математичне моделювання внутрішньобалістичних характеристик двигуна на твердому паливі під час спрацьовування системи АВД» Литвиненко В.Є. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

16. «Застосування лазера, що вибірково плавить, в аерокосмічній промисловості» D. Wilckens (SLM Solutions Group Ag, Німеччина)

17. «Дослідження мікроструктури і властивостей важких псевдосплавів на основі порошку вольфраму» Савич В.В. Інститут порошкової металургії (м. Мінськ, Білорусь)

18. «Перспективи створення надійних теплозахисних покриттів для РДТП на основі еластомірних матеріалів» Лавриненко С.П. ДП «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомірних матеріалів і виробів» (м. Дніпро, Україна)

19. «Устаткування і технологія для електронно-променевого зварювання в космічній техніці» Терновий Є.Г. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ (м. Київ, Україна)

20. «Нанотехнології – один з перспективних напрямків створення нових конструкційних еластомірних матеріалів» Елькаді М.М. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара (м. Дніпро, Україна)

21. «Сучасним підприємствам космічної галузі – сучасні системи менеджменту» Калита П.Я. Українська асоціація досконалості і якості

22. «Про вплив розробок у сфері еластомірів для об’єктів ракетно-космічної техніки на соціально-економічний розвиток економіки й суспільства» Хорольський М.С. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара (м. Дніпро, Україна)

23..«Особливості угод трансферу технологій у ракетно-космічній галузі» Жаріков І.М. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

24. «Числове моделювання витікання надзвукового багатокомпонентного хімічно реагуючого струменя продуктів згоряння ракетного двигуна» Дешко Г.Є. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ (м. Дніпро, Україна)

25. «Сучасний підхід під час проектування мобільної вежі обслуговування» Марков О.М. ДП «УКРНТЦ «Енергосталь» (м. Харків, Україна)

26. «Метод визначення значень параметрів накопичувача електричної енергії під час його роботи в складі системи автономного електропостачання мобільного ракетного стартового комплексу» Земляний К.М. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

27. Експериментальне дослідження процесу охолодження газу в кріогенному теплообміннику» Селезньова І.В. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)

28. «Особливості створення транспортно-установлювального агрегату з погляду конкурентноспроможності» Чабаненко С.А. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, Україна)