ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ


Секція 1. Сучасні і перспективні ракетно-космічні комплекси, ракети-носії, їх компоненти і системи

 • Аналіз технічних рішень для існуючих і перспективних ракетно-космічних систем, ракет-носіїв, включаючи одноразові й багаторазові ракети-носії;
 • аналіз сучасних тенденцій розвитку світового ринку пускових послуг;
 • аналіз технічних рішень для критичних підсистем ракет-носіїв (системи керування, термостатування, електропостачання);
 • методи і засоби відпрацювання агрегатів РКП (стендова база відпрацювання, комп’ютерні системи реального часу для контролювання, вимірювання і керування стендовим устаткуванням і дослідними конструкціями);
 • проблеми забезпечення оптимальної надійності РН і СК;
 • методи і засоби видалення техногенного засмічення навколоземного космічного простору;
 • системи і технології видалення;
 • балістика, динаміка, аерогазодинаміка, теплообмін і теплозахист, навантаження й міцність сучасних та перспективних виробів ракетно-космічної техніки;
Голова секції: Мащенко Олександр Миколайович –
перший заступник Генерального конструктора – Генерального директора з організаційно-технічних питань ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.
Координатори секції: Кушнарьов Олександр Павлович
перший заступник Генерального конструктора – Генерального директора з системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.
Баранов Євген Юрійович
заступник головного конструктора і начальника конструкторського бюро з системного проектування ракет та ракетних комплексів — начальник проектного комплексу з розробки космічних і бойових ракетних комплексів, ДП «КБ «Південне», Україна.
Сіренко Володимир Миколайович
начальник розрахунково-теоретичного комплексу з проектування і розрахунків у частині балістики, аеродинаміки, тепломасообміну, міцності ДП «КБ «Південне», член-кореспондент НАН України, Україна.
Секретар секції: Палямар Федір Миколайович
провідний інженер відділу проектного комплексу з розробки космічних і бойових ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 2. Сучасні і майбутні космічні супутникові системи

 • Технічний вигляд сучасних супутників і космічних апаратів;
 • бортові і наземні службові системи для збору даних, керування і випробувань космічних апаратів;
 • космічні місії і технології, пов’язані зі збором інформації про Землю і її навколишнє середовище;
 • технології і системи космічного зв’язку, що містять стаціонарний і мобільний супутниковий зв’язок, теле- і радіомовлення, стаціонарні і широкосмугові інтерактивні мультимедійні супутникові послуги;
 • наукові супутникові місії, метою яких є наукові дослідження в галузі наук про Землю, астрономічні й астрофізичні спостереження, дослідження у галузі фундаментальної фізики й астрофізики;
 • сучасні і перспективні системи навігації;
 • енергозабезпечення космічних апаратів.
Голова секції: Маслєй Володимир Микитович
головний конструктор і начальник проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Координатори секції: Білоусов Костянтин Георгійович
заступник головного конструктора і начальника проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Шовкопляс Юрій Анатолійович
заступник головного конструктора проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Анатичук Лук’ян Іванович —
директор Інституту термоелектрики НАН і МОН України, академік НАНУ, Україна.
Секретар секції: Доценко Олег Владленович –
начальник групи  конструкторського бюро космічних      апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 3. Перспективні ракетні двигуни й енергетичні установки

 • технічні рішення, що використовуються для виготовлення сучасних рідинних, твердопаливних, гібридних і електричних ракетних рушійних установок, які застосовують в одноразових і багаторазових ракетах-носіях і космічних апаратах;
 • перспективні енергетичні установки для ракет-носіїв.
Голова секції: Прокопчук Олександр Олександрович
головний конструктор і начальник проектно-конструкторського бюро з розробки ракетних двигунів ДП «КБ «Південне», Україна.
Координатори секції: Шульга Володимир Андрійович –
заступник головного конструктора проектно- конструкторського бюро з розробки ракетних двигунів ДП «КБ «Південне», член-кореспондент НАН України, Україна.
Мітіков Юрій Олексійович
завідувач кафедри двигунобудування Дніпровського національного університету, Україна.
Кириченко Анатолій Семенович –
головний конструктор і начальник конструкторського бюро з розробки ракетних двигунів на твердому паливі ДП «КБ «Південне», Україна.
Трегубенко Олександр Омельянович –
заступник головного конструктора ДП «КБ «Південне», Україна.
Дураченко Володимир Михайлович –
начальник відділу конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП «КБ «Південне», Україна.
Секретар секції: Кухта Андрій Сергійович –
провідний інженер – конструктор конструкторського бюро з розробки ракетних двигунів ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 4. Матеріали і технології

 • Недавні розробки і перспективні дослідження у сфері нових матеріалів і конструкцій, що застосовуються в одноразових і багаторазових космічних транспортних системах і космічних апаратах, а також технології їх вигототовлення;
 • методи оцінювання якості нових ракетно-космічних матеріалів і технологій;
 • нанотехнології в ракетно-космічній техніці;
 • сучасні методи виробництва в ракетно-космічній техніці – «адитивне виробництво».
Голова секції: Потапов Олександр Михайлович —
начальник комплексу перспективних матеріалів і технологій ДП «КБ «Південне», академік Академії технологічних наук України, кандидат технічних наук, академік МАА, Україна.
Координатори секції: Снєгірьов Ігор Лукич
заступник головного інженера з виробничої частини ДП «КБ «Південне», Україна
Санін Анатолій Федорович
завідувач кафедри технології і виробництва літальних апаратів фізико-технічного факультету, доктор технічних наук, Дніпропетровський національний університет, Україна.
Сімбіркіна Анжеліка Миколаївна –
заступник начальника комплексу нових матеріалів і перспективних технологій ДП «КБ «Південне», Україна.
Манько Тамара Антонівна −
професор кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету, доктор технічних наук, Україна.
Секретар секції: Пронцевич Оксана Олександрівна —
провідний науковий співробітник комплексу нових матеріалів і перспективних технологій ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 5. Космос для людства

 • дослідження космосу: політичні, економічні та юридичні аспекти;
 • дослідження космічного простору і міжнародне співробітництво;
 • вплив космічної діяльності на соціально-економічний розвиток і повсякденне життя суспільства;
 • методики і перспективи космічної освіти молоді;
 • дистанційне проектування і навчання через глобальну мережу інтернет;
 • розроблення й імплементація нових інформаційних технологій у сфері міжнародної і регіональної стандартизації КТ, основні пріоритетні завдання і проблемні питання;
 • інноваційні технології і винаходи;
 • космічні технології в історії людства;
 • музеї, історико-музейна й історико-технічна діяльність.
Голова секції: Дячук Ірина Дмитрівна –
директор Житомирського музею космонавтики ім. С.П. Корольова, доктор філософських наук, доцент, Україна
Координатори секції: Новиков Олександр Васильович
директор ракетно-космічного навчально-дослідного центру ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.
Федоренко Ірина Володимирівна –
начальник організаційного відділу Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, кандидат історичних наук, Україна.
Мітрахов Микола Олександрович
директор представництва ДП «КБ «Південне» у м. Києві, Україна.
Секретар секції: Зикова Ніна Прокопівна –
завідувач аспірантури ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 6. Наземні комплекси, стартове устаткування і їх експлуатація

 • Дослідження, оцінювання, прогнозування й удосконалення техніко-економічних та ергономічних характеристик стартового і наземного устаткування;
 • розроблення теоретичних засад, моделей і методів обґрунтування технічних вимог до комплексів і стартового устаткування;
 • розроблення й удосконалення теоретичних та експериментальних методів визначення доцільності і раціональних шляхів використання нових фізичних принципів, технічних рішень і технологічних процесів;
 • використання інформаційних технологій у процесі проектування й розроблення ракетно-космічних систем;
 • дослідження, розроблення й удосконалення методів розрахунку напружено-деформованого стану, моделювання динамічних процесів під час транспортування й установлення ракетно-космічних систем;
 • розроблення принципів, шляхів побудови і технічних рішень наземних комплексів, стартового устаткування;
 • розроблення й удосконалення методів і пристроїв для забезпечення пожежовибухобезпечності, нейтралізації заправно-дренажних систем;
 • розроблення методології і методів програмного планування, обґрунтування, створення, відпрацювання, оцінювання й удосконалення систем експлуатування.
 • випробування й експлуатування ракетно-космічних комплексів;
 • розроблення методів прогнозування виявлення причин виникнення аварійних станів комплексів;
 • розроблення методів розрахунку і моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів у заправних системах;
 • дослідження і розроблення пристроїв забезпечення температурно-вологісних режимів літальних апаратів, споруд і устаткування стартових комплексів.
Голова секції: Безручко Костянтин Васильович –
доктор технічних наук, професор НАУ «ХАІ» ім. М.Є. Жуковського, почесний працівник космічної галузі України, член-кореспондент МАА, Україна.
Координатори секції: Дегтярьов Максим Олександрович
головний конструктор і начальник конструкторського бюро з системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.
Агарков Анатолій Васильович –
заступник Генерального конструктора з льотно-конструкторських випробувань і льотної експлуатації ДП «КБ «Південне», Україна.
Балашов Віталій Миколайович –
начальник проектно – конструкторського комплексу  зі створення наземних комплексів, систем і агрегатів ракетних комплексів та космічних ракетних комплексівДП  «КБ  «Південне», Україна.
Давиденко Сергій Олександрович –
начальник комплексу розробки, супроводження розробки систем і агрегатів, випробувань та експлуатації ракетних і ракетно-космічних комплексів ДП «КБ «Південне», Україна.
Фролов Віктор Петрович –
заступник начальника проектно-конструкторського комплексу ДП «КБ «Південне» зі створення наземних комплексів, систем і агрегатів ракетних комплексів та космічних ракетних комплексів.
Секретар секції: Сало Максим Петрович –
начальник сектору відділу проектно-конструкторського комплексу зі створення наземної інфраструктури космічних ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», Україна.

Секція 6. Дослідження Місяця й асоціація «Місячного селища»

Голова секції: Кашанов Олександр Ерікович

заступник Генерального конструктора з наукової і навчальної роботи ДП «КБ «Південне», академік МАА, Україна.

Координатори секції: Осіновий Геннадій Геннадійович
начальник відділу конструкторського бюро із системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», Україна.
Венцковський Олег Мечиславович
директор Європейського представництва ДП «КБ «Південне» у м. Брюсселі, Бельгія.
Вавилова Ірина Борисівна
учений секретар Ради з космічних досліджень Головної астрономічної обсерваторії України, Україна.
Секретар секції: Лисенко Юлія Олександрівна
інженер відділу конструкторського бюро із системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП «КБ «Південне», Україна.